Directory

Brokopondo.info

  

 
 

 

Home
Foto's Brokopondo
Brokopondo dorp
Foto's Brownsberg
Uitzicht Brownsberg
Diverse fotos
Aanmelden Site
Contact Ons
 
 
  

WebPortalInternational or global

  • Internet gids van het district Brokopondo

Distrikt Brokopondo.

 Geografie van het distrikt Brokopondo

De hoofdplaats van het district is Brokopondo aan de Surinamerivier, waar het kantoor van de Districtscommissaris is gevestigd. Het distrikt Brokopondo ligt aan de linkeroever van de Surinamerivier en werd geschapen in verband met de uitvoering van de Afobakkadam. Het distrikt brokopondo behoort tot het stroomgebied van de rivieren Marowijne, Suriname, Saramacca en Coppename. Met stroomgebied bedoelt men al het land waarvan een rivier en haar vertakkingen water ontvangen.Toen in 1958 de Brokopondo-overeenkomst werd gesloten tussen de Surinaamse Regering en Alcoa inzake de bouw van een stuwdam in de Surinamerivier voor opwekking van energie en de bouw van een aluminiumfabriek te Paranam werd het door de Overheid nodig geacht om in het gebied een speciale bestuurseenheid op te zetten, om zodoende beter in staat te zijn de specifieke problemen die samenhingen met de bouw van de dam en de vorming van het stuwmeer aan te pakken.

Zo vergingen in de vroege jaren ' 60 vele dorpen aan de Surinamerivier, waar onder ook Koffiekamp en Ganzee, en ontstonden er nieuwe woongemeenschappen boven het stuwmeer en beneden het meer, aan de Surinamerivier of langs de nieuwe weg die Paranam verbond met Afobaka, de plaats waar de dam voor de Brokopondo Stuwmeer werd gebouwd.

Het district Brokopondo is verdeeld in zes ressorten, te weten:
•Kwakoegron
•Maréchalskreek
•Klaaskreek
Centrum Brokopondo
•Brownsweg
•Sarakreek

Deze nieuwe weg was door Suralco aangelegd om het materiaal dat nodig was om de dam te kunnen bouwen gemakkelijk naar Afobaka te transporteren. Transport over water zou namelijk moeilijk gaan door de moeilijke bevaarbaarheid van de Boven-Suriname, als gevolg van de vele rotsen en stroomversnellingen in de rivier. Met de bouw van de dam werd begonnen in 1960 en in 1964 kon de dam worden gesloten. Daarna begon het gebied onder te lopen en vormde zich het meer, dat een oppervlakte heeft van iets meer dan 1500 km2. Met het opwekken van energie werd een aanvang gemaakt in 1965 en in october van dat jaar werd de aluminiumsmelter te Paranam officieel in gebruik gesteld. De dam is 54 meter hoog en heeft een lengte van 1913 meter. Er zijn zes turbines geďnstalleerd, die elk een vermogen hebben van 30.000 kilowatt. Het transport van de electrische energie van Afobaka naar Paranam geschiedt langs de Afobakaweg, waartoe langs die weg een 158-tal masten werd geplaatst. Doordat de waterstand in het Dr. Ir. J.W. van Blommesteinmeer vaak niet de gewenste hoogte bereikt, kunnen ook de opgestelde generatoren niet optimaal worden benut. Ook werd tijdens de binnenlandse oorlog de stroomtoevoer vanuit Afobaka in 1986 en 1987 enkele malen onderbroken, doordat enkele masten werden opgeblazen.

 Middelen van bestaan van het distrikt Brokopondo
De economische betekenis van het Brokopondogebied was reeds in vorige eeuwen belangrijk door de aanleg van plantages, voor de houtkap en om de goudontginning aan de Suriname-rivier, aan de Mindrineti en aan de Sarakreek.Berg en Dal b.v. was reeds vroeg in de 18e eeuw een belangrijke houtplantage. Later werd het een belangrijke zendingspost van de Hernhutters en in de periode van de goudwinning een belangrijke politiepost. Door de bouw van de stuwdam werd de economische betekenis van het gebied veel groter, niet alleen voor de bauxieten aluminiumindustrie, maar ook voor andere sectoren van het economisch leven. Het stuwmeer is rijk aan vis (toekoenarie) en het gebied levert een belangrijke bijdrage aan de opkomst van het eco-toerisme in Suriname, Toekoenarie-eiland in het stuwmeer is een geliefkoosde vakantiebestemming van buitenlandse en binnenlandse toeristen. Transport van hout kan plaatsvinden over het stuwmeer en ook goudzoekers kunnen de verre binnenlanden nu bereiken via dezelfde weg, zonder de gevaarlijke tocht over de watervallen en stroomversnellingen.
back to top

 De bevolking van het distrikt Brokopondo

Het aantal inwoners wordt geshat op 8000.Vrijwel de gehele bevolking bestaat uit Surinamers van Kreoolse afkomst, waarvan de meeste boslandkreolen. De benaming bosneger is tot op heden een punt van discussie. In de  jaren 70 van de 20ste eeuw werden de afstammelingen van de gevluchte slaven, tot dan bosnegers genoemd, omgedoopt tot boslandkreolen. Zelf bleven deze zich bosneger noemen of "boesinengre". Tegenwoordig wordt ook de term marron gebruikt vooral door de jongeren.

De boslandbewoners leven in stamverband. Zo wonen in dit distrikt de volgende stammen: Saramaccaners, Aucaners, Matuariërs en Corinthiërs. Bekende boslandkreoolse dorpen langs de Boven-Suriname zijn: Asidon-hopo, Goejaba, Godo, Djoemoe en langs de bovenloop van de Saramacca: Posoegroenoe, Pak-Paka en Boslanti. Door de bouw van de Stuwdam is een gebied, bijna zo groot als het distrikt Coronie, binnen het distrikt Brokopondo onder water gelopen. Dit stuwmeer heet het Prof. Dr. Ir. van Blommensteinmeer. back to top

 Andere links van het distrikt Brokopondo

Google

 

 
 

Brokopondo.info, Copyright © 2006-2007. All rights reserved

Hit Counter